Om barn

Og en kvinne som bar sitt barn ved brystet, sa: Tal til oss om barn.
Og han sa:
Deres barn er ikke deres barn.
De er sønner og døtre som lengter etter seg selv.
De kommer gjennom dere, men ikke fra dere.
Og selv om de er hos dere, tilhører de dere ikke.

Dere kan gi dem deres kjærlighet, men ikke deres tanker.
For de har sine egne tanker.
dere kan huse kroppene deres, men ikke deres sjeler.
For deres sjeler bor i morgendagens hus, og det kan dere ikke besøke,
ikke engang i deres drømmer.

Dere kan strebe etter å bli som dem,
men forsøk ikke å få dem til å bli som dere.
For livet går ikke baklengs og dveler ikke ved igår.
Dere er buene som barna deres blir skutt som levende piler fra.

Kahlil Gibran

hella-013-small.jpg

Reklamer